Algemene voorwaarden

logo creatiexpress

Cisenzo Vormgeving
Vertegenwoordigd door Franciska Fransen
Telefoon 06 53 93 07 10
info@cisenzo.nl    
KvK 27260939
BTW-id NL001718774B85

Algemene voorwaarden

• Het uurtarief is 75,-
• Vooraf wordt altijd in overleg een offerte gemaakt.
• Eén korrektieronde is inbegrepen, Prijs is exclusief 21% btw.
• Extra aanvullingen en wijzigingen in het ontwerp op basis van nacalculatie

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De website cisenzo.nl bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan Cisenzo vormgeving geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Cisenzo vormgeving aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.

Overname

Overname van informatie van deze site is alleen toegestaan met correcte bronvermelding én met schriftelijke toestemming.

Privacy

Inleiding

Cisenzo vormgeving is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van relaties en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De organisatie houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijken voor de gegevensverwerking is Cisenzo vormgeving.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u te informeren over de activiteiten van Cisenzo vormgeving. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. De informatie wordt niet verstrekt aan derden.

Afmelden

Indien u geen prijs stelt op informatie kunt u dit per e-mail melden bij info@cisenzo.nl

Clickgedrag

Cisenzo vormgeving verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Wijzigingen

Cisenzo vormgevingbehoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

 

Cisenzo vormgeving is een initiatief van Franciska Fransen.

CreatieXpress is een initiatief van X11 Creatie, Cisenzo Vormgeving, Zuid44 en B•kwaam Projectmanagement.